Προδιαγραφές ρυθμιστών ΕΝ 250, US Navy-NormΚάθε νέο μοντέλο ρυθμιστή πριν περάσει σε μαζική παραγωγή πρέπει να πλειρεί τις προδιαγραφές ΕΝ 250, δοκιμάζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο όπως όλα τα μοντέλα ανεξαρτήτως κατασκευαστού και να περάσει επιτυχώς τα τεστ των δοκιμών. 
Οι δοκιμές γίνονται σε βάθος 50 m με παροχή αέρα 62,5 l/min (62,5 l/min x 6 bar = 375 bar x l/min) για 5 min συνεχόμενα και σε θερμοκρασία νερού 4ºC. Αυτό σημαίνει πως η συνολική παροχή αέρα είναι 1875 l (375 l/min x 5 min = 1875 l) ή αλλιώς για να γίνει πιο κατανοητό είναι το ~80% μια φιάλης 12 l γεμάτη στα 200 bar. Το έργο αναπνοής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,0 J/l, η δε πίεση εισπνοής/εκπνοής να μην είναι μεγαλύτερη από 2,5 kPa*. 


ΕΝ 250 συνοπτικά:
• Βάθος δοκιμής: 50 m
• Παροχή: 62,5 l/min
• Θερμοκρασία νερού: 4ºC
• Διάρκεια δοκιμής: 5 min
• Έργο αναπνοής 3,0 J/l
• Πίεση εισπνοής 2,5 kPa
• Πίεση εκπνοής 2,5 kPa


Τρόπος δοκιμών
Οι δοκιμές ενός πρότυπου γίνονεται με μηχανηκά μέσα σε θάλαμο, χρησιμοποιείτε ένας μηχανικός πνεύμονας (ομοίωμα) ο οποίος εσωτερικά θερμαίνεται στους 28 ºC και η υγρασία είναι άνω του 90% αγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο πραγματικές συνθήκες. Τα πάντα καταγράφονται σε Η/Υ. Αφού περάσει ένα πρότυπο μοντέλο όλη την διαδικασία των δοκιμών, τότε μόνο εκδίδεται το πιστοποιητικό και επιτρέπεται να φέρει την ένδειξη CE.

US Navy-Norm
Ακόμα πιο αυστηρές είναι οι προδιαγραφές του US Navy, ενώ η διαδικασία της δοκιμής παραμένει ίδια.

US Navy-Norm, συνοπτικά
• Βάθος δοκιμής: 60 m
• Παροχή: 62,5 l/min
• Θερμοκρασία θαλασσινού νερού: ˂ 0ºC
• Διάρκεια δοκιμής: 60 min
• Έργο αναπνοής 1,4 J/l
• Πίεση εισπνοής 1,5 kPa
• Πίεση εκπνοής 1,5 kPa


Όπως διαπιστώνετε, αλλάζει το βάθος δοκιμής από 50 m σε 60 m, η παροχή αέρα παραμένει ίδια 62,5 l/min, αλλάζει πολύ η διάρκεια δοκιμής 60 min έναντι 5 min, η θερμοκρασία είναι ˂ 0ºC και γίνεται μέσα σε θαλασσινό νερό έναντι 4ºC, και τέλος η πίεση εισπνοής/εκπνοής είναι 1,5 kPa έναντι 2,5 kPa σε σχέση πάντα με τις προδιαγραφές ΕΝ 250 (Euro - Norm).

Αξίζει να αναφέρω ακόμα, ότι για 12 ώρες πριν δοκιμαστεί ένας ρυθμιστής τοποθετείται σε θάλαμο ψύξης στους -18 °C.

Το συμπέρασμα που αποκομίζουμε
είναι, ότι όλοι οι ρυθμιστές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταδύσεων αναψυχής και όχι μόνο, ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας τους, δηλαδή ρυθμιστές πιστονιού ή διαφράγματος κ.λ.π.
* 2,5 kPa = 2,5 cm WS (εκατοστά στήλη ύδατος).

1 bar = 100.000 Pa
(Pascal)

Χρήστος Ευθυμίου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου