Νέες προδιαγραφές ρυθμιστών αναπνοής DIN EN 250:2014.


Η μέχρι τώρα  προδιαγραφές των ρυθμιστών αναπνοής ΕΝ 250 ήταν  σε ισχύ  από  το 2006 μέχρι τον  Ιούνιο  του 2014 όπου και έγινε η τελευταία επιβεβαίωση των προδιαγραφών.
   
Τι σημαίνει τελευταία επιβεβαίωση των προδιαγραφών??


Η αρχή πιστοποίησης DIN (Deutsche Intustrie Normen)  επανεξετάζει το σύνολο των προδιαγραφών της Γερμανικής βιομηχανίας (εκτός ένα μέρος προδιαγραφών οι οποίες αποκλείωνται κάθε αλλαγής) με ρυθμό περίπου ανά πενταετία να διαπιστωθεί κατά πόσο  ανταποκρίνονται ακόμα στα επίκαιρα δεδομένα, έτσι επιβεβαιώνει την ισχύ τωv υπαρχουσών προδιαγραφών ή συντάσσει νέες αντίστοιχα.Οι αλλαγές, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις νέες προδιαγραφές DIN EN 250:2014 ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ρυθμιστές φέρουν την νέα σήμανση EN 250A CE.Όπως περιγράφω σε ποηγούμενο άρθρο μου "προδιαγραφές EN 250, US Navy-Norm" http://christos-efthymiou.blogspot.gr/2011/06/250-us-navy-norm.html οι δοκιμές για την έκδοση  πιστοποιητικού CE μέχρι τώρα, περιελάμβαναν μόνο το πρώτο και το δεύτερο στάδιο του ενός ρυθμιστή.

Η νεα προδιαγραφη, συμπεριλαμβάνει και το εφεδρικό δεύτερο στάδιο, το γνωστό μας "χταπόδι", δηλαδή, παροχή αέρα για δύο δύτες, από ένα πρώτο στάδιο, κάτω δυσμενείς συνθήκες (αυξημένο άγχος, χαμηλή θερμοκρασία κ.λ.π.) καθώς και ταυτόχρονη χρήση του Inflator.Ο τρόπος δοκιμής γίνεται όπως μέχρι τώρα και ο έλεγχος καλύπτει την αεροδυναμική απόδοση του ρυθμιστή με τα παραπάνω δεδομένα, απεναντίας η θερμική επιβάρυνση του πρώτου σταδίου http://christos-efthymiou.blogspot.gr/2012_06_01_archive.html λόγω αυξημένης παροχής παραμένει ως έχει, προφανώς καλύπτεται από την προηγούμενη πλέον προδιαγραφή ΕΝ 250.Οι νεα προδιαγραφή είναι απλά μια βελτίωση που αφορά πιο πολύ τους κατασκευαστές να προσαρμόσουν ανάλογα την παραγωγή τους και να πιστοποιήσουν εκ νέου το πρωτότυπο μοντέλο του εκάστοτε ρυθμιστή αναπνοής.Γεννάται το εύλογο ερώτημα για εμάς τους δύτες, τι κάνουμε με τους παλιούς μας ρυθμιστές, συνεχίζουμε να τους χρησιμοποιούμε?? Η απάντηση είναι: Ναι συνεχίζουμε να τους χρησιμοποιούμε, αλλά αν στο μέλλον αγοράσουμε έναν καινούριο ρυθμιστή, καλό είναι να φέρει τη νέα σήμανση 
ΕΝ 250Α CΕ.


Foto: Από το περιοδικό "Tauchen"ΥΓ. Η σύμανση DIN 250A CE προέρχεται από τον Γερμανικό οργανισμό πιστοποίησης και  είναι ταυτόσημη με την σύμανση EN 250A CE (οργανισμός πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης).Χρήστος Ευθυμίου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου