Πίνακες αποσυμπίεσης VDST (Verband Deutsche Sport Taucher)

Στους πίνακες θα συναντήσετε μερικές άγνωστες λέξεις όπως:

Austauchtabelle                                           = Πίνακας αποσυμπίεσης
Aufstieg mit 10 m/min                                 = Ανάδυση (ταχ. ανόδου) 10 m/min
Tiefe (m)                                                        = Βάθος (m)
Nullzeit min (')                                               = Χρόνος  "0" min (')
Erst planen - dann Tauchen                       = Πρώτα προγραμματίζουμε μετά καταδυόμαστε
Grundzeit (min)                                             = Χρόνος βυθού (min)
Dekopause (min)                                         = Στάση αποσυμπίεσης (min)
Wiederholungsgruppe                                = Επαναληπτικό γκρουπ
Oberflächenpause (h : min)                       = Διάλειμμα επιφανείας (h : min)
Zeitzuschläge  (min)                                    = Πρόσθετος χρόνος (min)
Tiefe der Wiederholungstauchgangs (m)  = Βάθος επαναληπτικής βουτιάς (m)
Zeitzuschlag zur Grundzeit (min)                = Πρόσθετος χρόνος βυθού                    


 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου